Contact

Contact met Buurtvereniging Noord

Ledenadministratie:

Lid worden kan vanaf de leeftijd van 13 jaar en de contributie bedraagt € 6,00 per persoon. Tenminste 1 ouder dient lid te worden van onze vereniging en om aan de activiteiten kinderuitje, puberuitje en sinterklaas deel te nemen is een lidmaatschap van tenminste 1 jaar vereist.
Betaling van de contributie kan uitsluitend geschieden d.m.v. doorlopende machtiging.
(zie doorlopende machtiging SEPA)

Aanmeldingsformulier met doorlopende machtiging SEPA t.b.v. contributie:

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan
Buurtvereniging Noord te Oostzaan om van zijn/haar bankrekening bedragen af te schrijven wegens contributiegelden lidmaatschap Buurtvereniging Noord.
Het lidmaatschap bedraagt € 6.00 per jaar per gezinslid.

Aantal personen in het gezin

Uw rekeningnummer (IBAN)

Naam + voorletters

Straat + huisnummer

Postcode + woonplaats

Telefoon

Naam en geboorte datum kind(eren)

Uw email

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hieronder vermeld.

Datum

Naam

Spelregels automatische incasso:
Automatische incasso is gemakkelijk:
- u vergeet nooit te betalen;
- u kunt het afgeschreven bedrag terug laten boeken of uw machtiging intrekken.
Als u het niet eens bent met de afschrijving heeft u 61 kalenderdagen de tijd om uw bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
U kunt uw machtiging te allen tijde stopzetten.
Machtiging : de makkelijkste manier van betalen.

Los de onderstaande som op en dan verzenden.

Voor opzeggingen en wijzigingen:

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Heeft u leuke suggesties, een compliment of een klacht?

Maak dan gebruik van het onderstaande formulier om direct naar de buurtvereniging te mailen.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Web beheerder:

Voor al uw opmerkingen, tips en suggesties m.b.t. de website:

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht