Onze Vereniging

Op onze website kunt u voor diverse zaken terecht.
Zo kunt u er bijvoorbeeld foto’s vinden van onze activiteiten en altijd de actuele activiteiten agenda raadplegen.Een aantal malen per jaar ontvangt u het buurtblaadje. Hierin kunt u lezen over onze activiteiten en wat er nog meer speelt binnen de vereniging. Door het invullen van het aanmeldingsformulier (zie ‘lid worden’) kunt u lid worden van onze buurtvereniging.
De contributie bedraagt € 6,00 per gezinslid.

Het Bestuur.

Rabobank  IBAN NL60Rabo 0350 5626 01 t.n.v. Buurtvereniging Noord

Het Bestuur van Buurtvereniging Noord

Het doel van de vereniging is de saamhorigheid te vergroten door activiteiten te organiseren, die liggen op het gebied van recreatie en sociale contacten.

De volgende leden vormen het bestuur van de vereniging:

Voorzitter
voorzitter@bvn-oostzaan.nl
Monique Taams
Dr. Keijzerstraat 29
Secretaris
secretaris@bvn-oostzaan.nl
Erica Butter
Hooiijzer 35
Penningmeester
penningmeester@bvn-oostzaan.nl
Omar Nederlof
Spoetnikstraat 25
Ledenadministratie
ledenadministratie@bvn-oostzaan.nl
Marjan Spinder
de Haal 49
Bestuurslid Kees Horstman Apollolaan 46
Bestuurslid Maikel Bakker Dr Keijzerstraat 26