Lid worden

Lid worden

Lid worden kan vanaf de leeftijd van 13 jaar en de contributie bedraagt € 6,00 per persoon. Tenminste 1 ouder dient lid te worden van onze vereniging en om aan de activiteiten kinderuitje, puberuitje en sinterklaas deel te nemen is een lidmaatschap van tenminste 1 jaar vereist.
Betaling van de contributie kan uitsluitend geschieden d.m.v. doorlopende machtiging.
(zie doorlopende machtiging SEPA)

Aanmeldingsformulier met doorlopende machtiging SEPA t.b.v. contributie:


     

    excuses voor het ongemak