Lid worden

Lid worden

Lid worden kan vanaf de leeftijd van 13 jaar en de contributie bedraagt € 6,00 per persoon. Tenminste 1 ouder dient lid te worden van onze vereniging en om aan de activiteiten kinderuitje, puberuitje en sinterklaas deel te nemen is een lidmaatschap van tenminste 1 jaar vereist.
Betaling van de contributie kan uitsluitend geschieden d.m.v. doorlopende machtiging.
(zie doorlopende machtiging SEPA)

Aanmeldingsformulier met doorlopende machtiging SEPA t.b.v. contributie:

  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan
  Buurtvereniging Noord te Oostzaan om van zijn/haar bankrekening bedragen af te schrijven wegens contributiegelden lidmaatschap Buurtvereniging Noord.
  Het lidmaatschap bedraagt € 6.00 per jaar per gezinslid.

  Aantal personen in het gezin

  Uw rekeningnummer (IBAN)

  Naam + voorletters

  Straat + huisnummer

  Postcode + woonplaats

  Telefoon

  Naam en geboorte datum kind(eren)

  Uw email

  Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hieronder vermeld.

  Datum

  Naam

  Na verwerking van de inschrijving zal u een bevestiging van ons ontvangen met uw lidnummer.

  Voor verdere informatie en voorwaarden verwijzen we u naar onze algemene voorwaarden op onze site:
  http://www.bvn-oostzaan.nl/wordpress/index.php/algemene-voorwaarden/

  Spelregels automatische incasso:
  Automatische incasso is gemakkelijk:
  - u vergeet nooit te betalen;
  - u kunt het afgeschreven bedrag terug laten boeken of uw machtiging intrekken.
  Als u het niet eens bent met de afschrijving heeft u 61 kalenderdagen de tijd om uw bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
  U kunt uw machtiging te allen tijde stopzetten.
  Machtiging : de makkelijkste manier van betalen.

  Los de onderstaande som op en dan verzenden.