Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inschrijvingen en registraties:
Het is voor ons als vereniging noodzakelijk ingeschreven te staan bij verschillende instellingen.
–  Inschrijving bij de kamer van koophandel en fabrieken te Zaandam
–  Statuten gedeponeerd bij Notaris Mr. E.J. Schwarze
–  KVK-nummer: 40617662 

Prijzen, Contributie en lidmaatschap:
– Om zelfstandig lid te zijn van de BVN, dien je minimaal 13 jaar oud te zijn.
– inschrijving geschiedt via de website onder het kopje ‘Lid worden’ waarmee      ook direct een automatische incasso wordt afgegeven voor het innen van de    jaarlijkse contributie.
– Prijzen van onze activiteiten kunnen jaarlijks worden aangepast vanwege        prijsstijgingen. Deze zullen we zoveel als mogelijk tijdig geprobeerd te            worden aangegeven.
– De jaarlijkse contributie voor onze leden bedraagt 6 euro per lid per jaar. De    automatische incasso’s worden elk jaar in begin april of mei geint.
– Leden die geen automatische incasso hebben wordt ook verzocht dit in de        maand april/mei te doen. Als Bestuur zullen we hierop 2 maal attenderen.        Uitschrijving kan het gevolg zijn van niet betalen, of herhaaldelijk laat              betalen. 

Deelname aan activiteiten:
Alle activiteiten worden georganiseerd door en voor onze leden. Een lidmaatschap is dus vereist voor elk aangemeld persoon van onze activiteiten, tenzij….

De activiteiten worden middels nieuwsbrieven via Mail aan onze leden bekent gemaakt. Inschrijven voor de activiteiten gebeurt op de, in de nieuwsbrief vermelde manier. Dit kan per activiteit verschillen. Bij deelname van 1 van onze activiteiten gaat u akkoord dat er foto’s worden gemaakt en kunnen worden gebruikt voor op onze website en Facebookpagina. 
De informatie op deze website en Facebook is slechts ter ondersteuning voor de leden en voor informatie voor toekomstige leden om te weten wat de activiteiten van de vereniging in een jaar zijn. 

Deelname aan onze activiteiten zijn geheel op eigen risico!

Kienavonden:
 – Enkel voor leden toegankelijk,
 – Minimum leeftijd is 13 jaar, onder begeleiding van een Volwassene
 – Inschrijving vooraf gewenst

Nieuwjaarsborrel:
– Alleen voor onze leden

– Aan de bar geldt: NIX18: legitimatie tot 25 jaar verplicht, Alcohol vanaf 18      jaar toegestaan.
– Eigen bijdrage kan gevraagd worden
Leden dienen minimaal 1 jaar lid te zijn indien er van een eigen
  bijdrage spraken is.

Sinterklaasfeest:
Sinterklaasfeest is voor kinderen van 0 t/m 7 jaar die:
– minimaal 1 jaar lid zijn van onze vereniging
– eigen bijdrage is verplicht.
– Bij de leeftijd van 7 jaar mee mag doen indien geen deel wordt genomen        aan het jeugduitje

Jeugduitje
Jeugduitje is voor onze jeugd van 7 t/m 18  jaar die:

– Minimaal 1 jaar lid zijn van onze vereniging
– Eigen bijdrage is verplicht (kan per jaar verschillen)
 Bij de leeftijd van 7 jaar, niet hebt deelgenomen aan het sinterklaasfeest

Bootjestocht:
– Vrije deelname
– Het kopen van een persoonlijk deelnameformulier bij aanvang is verplicht.
– Het evenement wordt bij (voorspeldt) slecht weer afgelast. Dit zal via deze      site, onze Facebookpagina en mail naar de leden worden gecommuniceerd.      Indien mogelijk wordt er uitgeweken naar de 2e optie die ook jaarlijks wordt    vastgesteld. Ook hier kan afgelasting bij slecht weer volgen en de activiteit      zal dat jaar volledig vervallen.
– Tijdens deelname is het niet toegestaan om vreemde landerijen te betreden.    Dit is geheel op eigen risico.
– Het besturen van een boot dient verstandig te gebeuren. Roekeloos varen en
varen met Alcohol op achter het stuur zijn niet toegestaan. Dit is geheel op         eigen risico.
– Het achterlaten van rommel langs de route of in het water is niet
toegestaan. We varen in een natuurgebied. Tijdens dit evenement zijn we te
gast en houden het gebied dus netjes.
– Aan de bar geldt: NIX18: legitimatie tot 25 jaar verplicht, alcohol vanaf 18      jaar toegestaan.

Voorwaarden voor ’toekomstige’ evenementen die hier nu niet staan, zullen indien nodig hier ook worden vermeld.