Nieuwsbrief oktober 2019

Sinterklaasfeest 23 november
Zaterdag 23 november vieren wij ons Sinterklaasfeest bij muziekvereniging Excelsior aan de Twiskeweg. De sint en zijn pieten zullen rond 13:00 vertrekken van het Noordeinde vanaf de Fa. Horstman. Het feest is bedoeld voor leden in de leeftijd van 0 t/m 7 jaar. De eigen bijdragen per kind voor het Sint cadeau is dit jaar €5,-. De kinderen kunnen wordenaangemeldt door € 5,- over te maken naar het bankrekeningnummer: NL 60 RABO 0350 5626 01 t.n.v. Buurtvereniging Noord Oostzaan. Vermeld hierbij naam en geboortedatum van uw kind en het lidmaatschap nummer, dit is te vinden bij het machtigingskenmerk van de automatische incasso of op het papieren buurtblaadje. Opgeven kan tot 10 november 2019. We maken er een gezellige middag van die rond 16:00 zal eindigen.

Kerst kienen
Op vrijdag 13 december is er weer onze gezellige kerst kien avond voor onze leden bij de muziekvereniging Excelsior aan de Twiskeweg. De avond zal om 20:00 beginnen iedereen is van harte welkom vanaf 19:30 uur. Er zijn weer mooie prijzen te winnen met het kienen en onze tombola. U kunt zich opgeven door onderstaande strook in te leveren vóór 1 december bij een van onze bestuursleden, of u aan te melden via een mail naar ledenadministratie@bvn-oostzaan.nl
Buurtblaadje digitaal
Het buurtblaadje is ook digitaal te ontvangen. Als u hier gebruik van wil maken geef dan uw mailadres op bij ledenadministratie@bvn-oostzaan.nl.

Groetjes,
Het bestuur

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.