Nog meer triest nieuws?

Beste leden,

Gezien de lange voorbereiding die nodig is en de onzekerheden waar we op dit moment mee te maken hebben, hebben we als bestuur besloten de 5-jarige tentfeest met 1 jaar te verplaatsten. We gaan vol energie verder om er in 2021 een fantastisch 76-jarig bestaansfeest van te maken. Dat zal zijn in het weekend van 24-26 september 2021.

Het bestuur

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Nog meer triest nieuws?

Annuleren kinderuitje en bootjestocht

Beste leden,

Na de persconferentie van deze avond kunnen we als vereniging niet anders dan de bootjestocht en kinderuitje te annuleren.

Blijf gezond, let op elkaar en hopelijk tot snel.

Het bestuur

 

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Annuleren kinderuitje en bootjestocht

Paaskienen gaat niet door

Beste leden,

In verband met de ontwikkelingen van het Corona virus, gaat het jaarlijks paaskienen op vrijdag 10 april dit jaar niet door.

Blijf gezond en let op elkaar!!

Het bestuur

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Paaskienen gaat niet door

Nieuwsbrief maart 2020

Activiteiten 2020:

Automatische incasso contributie 2020:               6 april 2020

Paaskienen          GEANNULEERD                    10 april 2020

Bootjestocht  .      GEANNULEERD                   7 juni 2020

Kinderuitje              GEANNULEERD                 27 juni 2020

75-jarig bestaan feesttent  GEANNULEERD    25 – 27 september 2020

Jaarvergadering 2019-2020                                   15 oktober 2020

Puberuitje                                                                 24 oktober 2020

Sinterklaasfeest                                                       21 november 2020

Kerstkienen                                                              11 december 2020

 

Contributie

Rond 6 april zal de jaarlijkse contributie worden geïncasseerd. Dit betreft 6 euro per lid.

Leden die geen automatische incasso hebben willen we vragen de contributie over te maken naar rekening NL60RABO0350562601 t.n.v. Buurtvereniging noord ovv lidnummer :Nog geen automatische incasso? Deze is gemakkelijk aan te vragen via onze site: www.BVN-oostzaan.nl of via onze facebookpagina

 

Paaskienen

Op vrijdag 10 april a.s. organiseren wij het Paas kienen.  Ook dit jaar wordt dit weer gehouden in het Muziekgebouw van Excelsior. We starten de avond om 20.00 uur, de zaal gaat open rond 19.15 uur. U kunt zich opgeven middels het beantwoorden van deze mail. Graag naam en lidnummer vermelden of doormiddel van het inleveren van het opgave strookje bij een van de bestuursleden. We gaan er weer een gezellige avond van maken, en hopen op een grote opkomst. Uiterlijk 5 april opgeven.


 

Opgave paaskien 2020

Naam:………………………………………………………….

Lidnummer:…………………………………………………

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief maart 2020

De activiteitenkalender voor dit jaar is bekend. Pak de agenda en noteer de volgende data!!

Dit jaar bestaat de vereniging 75-jaar. Om dit te vieren, willen we dit jaar weer het tentfeest gaan organiseren. We zijn als bestuur al in volle gang met de voorbereidingen en organisatie. We houden jullie op de hoogte van dit evenement. Wij hebben er in ieder geval veel zin in!!

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor

Foto’s Sintfeest online

De foto’s van het sintfeest staan online. Ga snel kijken en geniet van de leuke beelden.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Foto’s Sintfeest online

Nieuwsbrief oktober 2019

Sinterklaasfeest 23 november
Zaterdag 23 november vieren wij ons Sinterklaasfeest bij muziekvereniging Excelsior aan de Twiskeweg. De sint en zijn pieten zullen rond 13:00 vertrekken van het Noordeinde vanaf de Fa. Horstman. Het feest is bedoeld voor leden in de leeftijd van 0 t/m 7 jaar. De eigen bijdragen per kind voor het Sint cadeau is dit jaar €5,-. De kinderen kunnen wordenaangemeldt door € 5,- over te maken naar het bankrekeningnummer: NL 60 RABO 0350 5626 01 t.n.v. Buurtvereniging Noord Oostzaan. Vermeld hierbij naam en geboortedatum van uw kind en het lidmaatschap nummer, dit is te vinden bij het machtigingskenmerk van de automatische incasso of op het papieren buurtblaadje. Opgeven kan tot 10 november 2019. We maken er een gezellige middag van die rond 16:00 zal eindigen.

Kerst kienen
Op vrijdag 13 december is er weer onze gezellige kerst kien avond voor onze leden bij de muziekvereniging Excelsior aan de Twiskeweg. De avond zal om 20:00 beginnen iedereen is van harte welkom vanaf 19:30 uur. Er zijn weer mooie prijzen te winnen met het kienen en onze tombola. U kunt zich opgeven door onderstaande strook in te leveren vóór 1 december bij een van onze bestuursleden, of u aan te melden via een mail naar ledenadministratie@bvn-oostzaan.nl
Buurtblaadje digitaal
Het buurtblaadje is ook digitaal te ontvangen. Als u hier gebruik van wil maken geef dan uw mailadres op bij ledenadministratie@bvn-oostzaan.nl.

Groetjes,
Het bestuur

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief oktober 2019

Puberuitje gaat niet door

Beste leden,

Helaas hebben we te weinig aanmeldingen om het puberuitje naar Movieworld Duitsland door te kunnen laten gaan. De eigen bijdrages die zijn betaald, zullen vandaag worden teruggestort.

We vinden het jammer dat het niet door kan gaan voor de ‘pubers’ die zich hebben opgegeven voor dit fantastisch uitje. We hopen dat er volgend jaar wel weer voldoende animo is om het puberuitje door te laten gaan.

Het Bestuur

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Puberuitje gaat niet door

NIeuwsbrief september 2019

Puberuitje 

Op zaterdag 26 oktober a.s. staat het jaarlijkse puberuitjes naar Moviepark Germany op het programma. Dit is voor onze leden vanaf 13 t/m 21 jaar. Kinderen van 13 jaar die niet met het kinderuitje zijn mee geweest kunnen zich opgeven.

We vertrekken om 9 uur vanaf de parkeerplaats van de Fa. Voet gelegen aan het Noordeinde. De bus zal rond middenacht weer terug zijn bij de Fa Voet. De eigen bijdrage voor deze dag is €20,- per persoon. Je kunt jezelf opgeven d.m.v. het overschrijven van €20,- op IBAN bankrekening NL60RABO 03505 626 01 t.n.v. Buurtvereniging Noord Oostzaan. Bij omschrijving Naam, adres, geboortedatum en mobiele nummer vermelden.

We gaan er een gezellige dag van maken. Opgeven voor 10 oktober 2019.

Bij onvoldoende deelname zijn we genoodzaakt het uitje te annuleren, maar we hopen natuurlijk op een grote deelname.

 

Jaarvergadering 2019

Op donderdag 17 oktober is weer de jaarvergadering van de buurtvereniging. Aanvang 20:00 uur in de kantine van manage Taams gelegen aan de haal 125. Iedereen is van harte welkom.

Aftredend niet herkiesbaar: John Onrust
Aftredend wel herkiesbaar: Monique Taams en Erica Butter

De buurtvereniging is ook opzoek naar nieuwe bestuursleden. Lijkt het jouw leuk om een aantal keer per jaar iets te organiseren? Neem contact op met 1 van de bestuursleden en wie weet kom jij binnenkort het bestuur versterken.

 

Groetjes,

Het Bestuur

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor NIeuwsbrief september 2019

Foto’s Bootjestocht 2019

De foto’s van de bootjestocht 2019 staan weer online!

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Foto’s Bootjestocht 2019