Nieuwsbrief November 2020

Beste leden,

Een langere periode hebben jullie niets tot weinig van ons vernomen. Er was ook niets te melden, behalve annuleren van de geplande activiteiten.

Hierbij weer een nieuwsbrief om als bestuur toch weer van ons te laten horen.

Het jaar 2020

2020 was voor de vereniging maar ook voor alle leden een vervelend jaar. Alle activiteiten hebben we helaas moeten afgelasten, waaronder ook het 75-jarig bestaan van de vereniging hebben we moeten uitstellen naar 2021.

Agenda 2021

Als vereniging is het in deze tijd lastig te voorspellen wanneer en wat we weer kunnen gaan organiseren en plannen. Als bestuur hebben we dan ook besloten om de agenda pas te gaan samen stellen en starten met organiseren zodra dit weer mogelijk gaat zijn.

Tentfeest 2021

We hopen dat alle beperking snel worden opgeheven en dat we als dorp en vereniging weer dingen kunnen en mogen gaan ondernemen. Als bestuur zijn we ook realistisch. Voor ons als vereniging is het organiseren een feesttent een grote klus met veel voorbereiding. We hopen dat ons de tijd wordt gegeven om in 2021 dit te kunnen organiseren, maar zien de tijd snel wegtikken.

Als er weer iets te melden is, zullen we als bestuur weer van ons laten horen.

Tot slot hopen we dat iedereen verder gezond blijft. Hoe de feestdagen er ook uit gaan zien, geniet van de dingen die wel kunnen.

Hopelijk tot snel in 2021 in andere tijden.

Groetjes,

Het Bestuur

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief November 2020

Annuleren alle activiteiten 2020

Beste leden,

Als bestuur hebben we besloten om alle activiteiten die gepland stonden in 2020 te annuleren.
De onzekerheden rondom Corona, risico’s en extra geregel wat dit met zich mee brengt heeft hierin de doorslag gegeven.

We hopen dat 2021 weer een gezellig jaar gaat worden waarbij we weer leuke en gezellige activiteiten kunnen gaan organiseren.

Blijf gezond en tot snel.

Het bestuur

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Annuleren alle activiteiten 2020

Nog meer triest nieuws?

Beste leden,

Gezien de lange voorbereiding die nodig is en de onzekerheden waar we op dit moment mee te maken hebben, hebben we als bestuur besloten de 5-jarige tentfeest met 1 jaar te verplaatsten. We gaan vol energie verder om er in 2021 een fantastisch 76-jarig bestaansfeest van te maken. Dat zal zijn in het weekend van 24-26 september 2021.

Het bestuur

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Nog meer triest nieuws?

Annuleren kinderuitje en bootjestocht

Beste leden,

Na de persconferentie van deze avond kunnen we als vereniging niet anders dan de bootjestocht en kinderuitje te annuleren.

Blijf gezond, let op elkaar en hopelijk tot snel.

Het bestuur

 

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Annuleren kinderuitje en bootjestocht

Paaskienen gaat niet door

Beste leden,

In verband met de ontwikkelingen van het Corona virus, gaat het jaarlijks paaskienen op vrijdag 10 april dit jaar niet door.

Blijf gezond en let op elkaar!!

Het bestuur

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Paaskienen gaat niet door

Nieuwsbrief maart 2020

Activiteiten 2020:

Automatische incasso contributie 2020:               6 april 2020

Paaskienen          GEANNULEERD                    10 april 2020

Bootjestocht  .      GEANNULEERD                   7 juni 2020

Kinderuitje              GEANNULEERD                 27 juni 2020

75-jarig bestaan feesttent  GEANNULEERD    25 – 27 september 2020

Jaarvergadering 2019-2020                                   15 oktober 2020

Puberuitje                                                                 24 oktober 2020

Sinterklaasfeest                                                       21 november 2020

Kerstkienen                                                              11 december 2020

 

Contributie

Rond 6 april zal de jaarlijkse contributie worden geïncasseerd. Dit betreft 6 euro per lid.

Leden die geen automatische incasso hebben willen we vragen de contributie over te maken naar rekening NL60RABO0350562601 t.n.v. Buurtvereniging noord ovv lidnummer :Nog geen automatische incasso? Deze is gemakkelijk aan te vragen via onze site: www.BVN-oostzaan.nl of via onze facebookpagina

 

Paaskienen

Op vrijdag 10 april a.s. organiseren wij het Paas kienen.  Ook dit jaar wordt dit weer gehouden in het Muziekgebouw van Excelsior. We starten de avond om 20.00 uur, de zaal gaat open rond 19.15 uur. U kunt zich opgeven middels het beantwoorden van deze mail. Graag naam en lidnummer vermelden of doormiddel van het inleveren van het opgave strookje bij een van de bestuursleden. We gaan er weer een gezellige avond van maken, en hopen op een grote opkomst. Uiterlijk 5 april opgeven.


 

Opgave paaskien 2020

Naam:………………………………………………………….

Lidnummer:…………………………………………………

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief maart 2020

De activiteitenkalender voor dit jaar is bekend. Pak de agenda en noteer de volgende data!!

Dit jaar bestaat de vereniging 75-jaar. Om dit te vieren, willen we dit jaar weer het tentfeest gaan organiseren. We zijn als bestuur al in volle gang met de voorbereidingen en organisatie. We houden jullie op de hoogte van dit evenement. Wij hebben er in ieder geval veel zin in!!

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor

Foto’s Sintfeest online

De foto’s van het sintfeest staan online. Ga snel kijken en geniet van de leuke beelden.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Foto’s Sintfeest online

Nieuwsbrief oktober 2019

Sinterklaasfeest 23 november
Zaterdag 23 november vieren wij ons Sinterklaasfeest bij muziekvereniging Excelsior aan de Twiskeweg. De sint en zijn pieten zullen rond 13:00 vertrekken van het Noordeinde vanaf de Fa. Horstman. Het feest is bedoeld voor leden in de leeftijd van 0 t/m 7 jaar. De eigen bijdragen per kind voor het Sint cadeau is dit jaar €5,-. De kinderen kunnen wordenaangemeldt door € 5,- over te maken naar het bankrekeningnummer: NL 60 RABO 0350 5626 01 t.n.v. Buurtvereniging Noord Oostzaan. Vermeld hierbij naam en geboortedatum van uw kind en het lidmaatschap nummer, dit is te vinden bij het machtigingskenmerk van de automatische incasso of op het papieren buurtblaadje. Opgeven kan tot 10 november 2019. We maken er een gezellige middag van die rond 16:00 zal eindigen.

Kerst kienen
Op vrijdag 13 december is er weer onze gezellige kerst kien avond voor onze leden bij de muziekvereniging Excelsior aan de Twiskeweg. De avond zal om 20:00 beginnen iedereen is van harte welkom vanaf 19:30 uur. Er zijn weer mooie prijzen te winnen met het kienen en onze tombola. U kunt zich opgeven door onderstaande strook in te leveren vóór 1 december bij een van onze bestuursleden, of u aan te melden via een mail naar ledenadministratie@bvn-oostzaan.nl
Buurtblaadje digitaal
Het buurtblaadje is ook digitaal te ontvangen. Als u hier gebruik van wil maken geef dan uw mailadres op bij ledenadministratie@bvn-oostzaan.nl.

Groetjes,
Het bestuur

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief oktober 2019

Puberuitje gaat niet door

Beste leden,

Helaas hebben we te weinig aanmeldingen om het puberuitje naar Movieworld Duitsland door te kunnen laten gaan. De eigen bijdrages die zijn betaald, zullen vandaag worden teruggestort.

We vinden het jammer dat het niet door kan gaan voor de ‘pubers’ die zich hebben opgegeven voor dit fantastisch uitje. We hopen dat er volgend jaar wel weer voldoende animo is om het puberuitje door te laten gaan.

Het Bestuur

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Puberuitje gaat niet door